Site Overlay

Voor volwassenen

Rouw en verlies komen op veel verschillende vlakken voor. Zo is er het verlies van een dierbare, veelal de meest bekende vorm van rouw. Wanneer je een dierbare verliest kan het voelen alsof de aarde onder je weggeveegd wordt. De vaste veilige grond blijkt ineens niet meer zo vast te zijn, wat nu? Jezelf weer opnieuw ontdekken is een proces waar velen doorheen gaan. Wie ben jij en wat heb jij nodig? Welke manier gebruik jij om dit verlies te doorleven? Is dit werkend of bemoeilijkt dit jouw leven? Indien dit je leven bemoeilijkt, welke manier kun je dan inzetten? Door de verlieservaringen te verweven in je leven wordt het onderdeel van wie jij bent. Hierdoor zul je er minder hinder van ondervinden. Dit maakt het verdriet dragelijker.

Daarnaast zijn er ook vele verliezen waar wij niet zo snel aan denken bij rouw. Denk hierbij ongewenste kinderloosheid, levend verlies zoals dementie of een handicap, scheiding van je ouders, het verlies van gezondheid, postnatale depressie en ga zo maar verder. Ook dit zijn verliezen die een flinke deuk kunnen veroorzaken.

Op welke manier kan ik jou ondersteunen? Ik vraag jou om over deze vraag na te denken. Wat vind jij prettig: wil je creatief bezig zijn, wil je wandelend het gesprek voeren of in de praktijk je verhaal delen. Vind je dit lastig, geen probleem, samen komen wij er wel.

  • De impact van het verlies en de emoties die erbij komen kijken.
  • Coping mechanisme, hoe ga jij om met het verlies en waarin vind jij je veerkracht?
  • Hoe ondersteunt (support) jouw omgeving je tijdens deze ervaring?
  • Als laatste gaan we toekomstgericht kijken, welke stappen ga je nu zetten? En hoe heeft dit verlies een andere betekenis gekregen in jouw leven?

De belangrijkste uitgangspunten in de begeleiding zijn voor mij:
Een veilige omgeving, bij mij kun je een niet veroordelend gesprek aangaan over de onderwerpen die jij wilt bespreken. Ik geef jou graag een steuntje in de rug om het verlies te verweven en hieraan nieuwe betekenis te geven.
Eerlijkheid, vanuit jou maar ook vanuit mij. Wanneer wij eerlijk met elkaar kunnen praten zorgen wij voor een veilige omgeving waarin alles gezegd mag worden.
Positiviteit, een positieve insteek kan bij dit onderwerp lastig zijn. Maar luchtigheid en een positieve kijk kunnen voor meer veerkracht zorgen. In een gesprek weet ik de kern te raken door verdiepende vragen te stellen, deze zullen niet altijd makkelijk zijn. Er zullen vragen tussen zitten die dichtbij komen of een stukje aanraken die jij verstopt hebt. Wanneer jij er klaar voor bent om dat hoofdstuk te openen, zal ik er zijn. Ik streef naar een traject waarin wij samen tot de kern komen van jouw proces. De ene persoon heeft daar 2-3 sessies voor nodig. De ander is gebaat bij een langer traject. Ik streef ernaar om iedereen een traject aan te bieden waarin je ‘lichter’ vertrekt dan dat je bent aangekomen.

Heb jij behoeften aan een gesprek, neem dan vrijblijvend contact op via mijn mail:
freya@lovingmemoriescounseling.nl of bel/whatsapp mij op mijn nummer 0682539008