Site Overlay

Voor verwijzers

Verwijzers zijn ontzettend belangrijk bij rouw- en verliestherapie. Als cliënten worden doorverwezen naar een gespecialiseerde therapeut, kunnen zij gericht aan de slag met hun verwerking. Veel voorkomende verwijzers zijn huisartsen, praktijkondersteuners (POH), verloskundige, (echtscheiding-) advocaten, scholen en fysiotherapeuten. Daarnaast zijn werkgevers ook in de positie om werknemers door te verwijzen naar specialisten.

Doelgroep
Voor wie biedt ik begeleiding? Ik biedt ondersteuning voor zowel volwassenen als kinderen die te maken krijgen met verlies. Dit kan gaan over echtscheidingen, verlies van een dierbare, verlies van gezondheid of lichaamsfunctie. Om alle verliezen die je toekomstbeeld aan kunnen tasten kun je rouwen. Niet iedereen heeft daarbij ondersteuning nodig maar een groep mensen wel. Voor die groep ben ik er. Echter ligt mijn expertise bij kinderen en het systeem, hierbij kun je denken aan ouder(s)/verzorger(s), broertjes en/of zusjes.

Verschil psycholoog
Wat is het verschil tussen mij en een psycholoog?
Ik heb geen wachttijden, de wachttijden bij een psycholoog zijn vaak groot. Bovendien ben ik gespecialiseerd in rouw- en verlies. Dit is het grote verschil met een psycholoog. Een psycholoog richt zich, als het gaat om rouw en verlies therapie, vooral op een cognitieve gedragsgemoriënteerde benadering in het heden.
Ik richt mij op het systemisch ondersteunen waarbij ik oog heb voor zowel de cliënt, als de omgeving in zowel de heden als het verleden en uiteindelijk de toekomst. Ik zie de rouwverwerking als een slingerbeweging die alles omvattend is.
Echter stel ik geen diagnoses, daarvoor verwijs ik (indien nodig) een cliënt door naar de huisarts of POH.

Overleg verwijzers
Wil je (anoniem) overleggen over een client? Dat kan altijd. Ik kan aan de hand van een telefoongesprek tips en handvatten geven. Daarnaast kan ik adviseren over de vorm van ondersteuning die wenselijk is. Daarnaast sta ik altijd open voor een warme overdracht mits de cliënt daarvoor toestemming geeft.

Contact
Wil je overleggen over een cliënt of een warme overdracht doen? Ik ben bereikbaar op:
freya@lovingmemoriescouseling.com
06-825390008